Methodologie

2BLearning. (2018). Persoonlijke leerroutes, theorie en praktijk van flexibel onderwijs. Geraadpleegd van https://www.2blearning.com/wp-content/uploads/2018/03/Whitepaper-persoonlijke-leerroutes-2BLearning.pdf

Bertram-Troost, G. (2020). Nu is er meer kans voor bezieling in het onderwijs. Geraadpleegd van https://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/frieschdagblad_04-04-2020_bertram-troost.pdf

Biesta, G. J. J. (2015). Het prachtige risico van onderwijs (1ste editie). Culemborg, Nederland: Phronese, Uitgeverij.

Blankenstein, H., & Van den Burg, B. (2018, 2 mei). Technologie in het onderwijs, Oei. Geraadpleegd op 2 juni 2020, van https://open.spotify.com/episode/2AbLjxcoU9nJMOQEMVoX8E?si=ve1mLi6HTiK6a-BCrR-lGw

Boonsta, J. (2005). Weloverwogen kiezen van veranderstrategieën. ResearchGate, 1–3. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/publication/239856757_Weloverwogen_kiezen_van_veranderstrategieen_iedereen_ziet_veranderen_vanuit_een_ander_perspectief

Boschma, J., & Groen, I. (2010). Generatie Einstein (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Lev.

Brohm, R., & Jansen, W. (2012). Kwalitatief onderzoeken (1ste editie). New York, Verenigde Staten: Macmillan Publishers.

C.D. van Alten, D. (2020, 1 december). Self-regulated learning support in flipped learning videos enhances learning outcomes. Geraadpleegd op 21 januari 2021, van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520301986

Christoffels, I., & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag. ’s- Hertogenbosch , Nederland: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

De Bruin, J. (2020, februari). Keynote Johan De Bruin. Online video presentatie gepresenteerd bij Bruggen Bouwen SA-MBO-ICT, Leeuwarden , Nederland. Geraadpleegd van https://rocfp.sharepoint.com/sites/FP-Design/Gedeelde%20documenten/Blended%20learning/Keynote%20Johan%20de%20Bruin.mp4

de Bruyckere, P. (2017). Klaskit (1ste editie). Tielt, België: Lannoo.

Donk, C., & Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school (2de editie). Bussum, Nederland: Coutinho.

European Commission, Redecker, C., & Punie, Y. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators. Publications Office of the European Union. Geraadpleegd van https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/pdf_digcomedu_a4_final.pdf

Fransen, J. (2015). Teaching, Learning & Technology. Geraadpleegd van https://www.inholland.nl/media/10130/instrumentatie-van-betekenisvolle-interacties_jos-fransen.pdf

Hagedoorn, M., & Hanekamp, M. (2020). Docentprofessionalisering in coronacrisis mbo & vo [Infographic]. Geraadpleegd van https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745695240427982848/

Harari, Y. N. (2019). 21 lessen voor de 21ste eeuw (8ste editie). Amsterdam, Nederland: Thomas Rap.

Harari, Y. N. (2020, 20 maart). The world after the corona crisis. Financial times, 2020. Geraadpleegd van https://www.ft.com

Hendrick, C., & Macpherson, R. (2017). What does this look like in the classroom. Woodbridge , Engeland: John Catt Educational.

Ingrid, A., Spanjers, E., Karen, D., Lepping, J., & Van Merriënboer, J. G. (2014). Hype of verrijking van het onderwijs? Kennisnet. Geraadpleegd van https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/KennisnetverslagBlendedLeren.pdf

Inspectie van het onderwijs. (2020). De staat van het onderwijs 2020. Auteur. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020

Inspectie van onderwijs. (2019). Inspectie van onderwijs. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019

Jansen, S., & Pieters, M. (2019). Cocreatie revolutie (1ste editie). Culemborg, Nederland: van Duuren Management.

Kennisnet. (2019). Onderwijsvernieuwing met technologie. Auteur. Geraadpleegd van https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Onderwijs-vernieuwen-met-technologie-een-internationale-blik-publicatie.pdf?download=1

Kennisrotonde. (z.d.). Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie? Geraadpleegd op 23 januari 2021, van https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/beter-leren-volgens-convergente-of-divergente-differentiatie

Kneybe, R., & Evers, J. (2013). Het alternatief (1ste editie). Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Korrel, M. (2003). Het begeleiden van effectieve leerprocessen: over interventiekunde, de waarde van weerstand en de interventiekaart als wegwijzer (PM-reeks) (Dutch Edition) (01 editie). Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Boom/Nelissen.

Landstede groep, Hagedoorn, M., & Hanekamp, M. (2020). Docentprofessionalisering in coronacrisis mbo & vo. Geraadpleegd van https://rocfp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rduijff_rocfriesepoort_nl/ERZdkl8yHN9OmND9x8jHK6ABo2NP5iiro1xN3C4KNTjP9w?e=LOYjqM

Meijer, D. (2019). FP Design. ROC Friese Poort. Geraadpleegd van https://rocfp.sharepoint.com/:b:/s/PublicatiebibliotheekROCFriesePoortal/EX1HMWrKU89AhUjj6qfNKIUBctQuygp55bEDOSk99TzAoQ?e=dJgjf1

Melnikovas, A. (2003). Towards an Explicit Research Methodology: Adapting Research Onion Model for Futures Studies. Geraadpleegd op 26 januari 2021, van https://jfsdigital.org/wp-content/uploads/2019/01/03-Melnikovas-Onion-Research-Model.pdf

Nussbaum, M. (2013). Niet voor de winst (90ste editie). Antwerpen, België: Ambo.

Onderwijsraad. (2017). Doordacht Digitaal. Drukkerij Excelsior. Geraadpleegd van https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad/documenten/adviezen/2017/05/09/doordacht-digitaal/Doordacht-digitaal-a.pdf

Onderwijsraad. (2019). Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Geraadpleegd van https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/02/22/doorgeschoten-differentiatie-onderwijs

Plompen, S. (2018, 6 juni). Differentiëren door te werken met persona – blended lesontwerp. Geraadpleegd op 19 januari 2021, van https://blijvenleren.net/docenten/blended-lesontwerp-2/

Robinson, K., Aronica, L., & van Ginneken, C. (2015). Creatieve scholen. Houten, Nederland: Spectrum.

ROC Friese Poort. (2017a). Visiedocument. Geraadpleegd van https://rocfp.sharepoint.com/sites/PublicatiebibliotheekROCFriesePoortal/Gedeelde%20%20documenten/Weten%20en%20regelen/visiedocument_definitief.pdf

ROC Friese Poort. (2017b). Wendbaar onderwijs, Waardevolle mensen. Geraadpleegd van https://rocfp.sharepoint.com/sites/PublicatiebibliotheekROCFriesePoortal/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPublicatiebibliotheekROCFriesePoortal%2FGedeelde%20%20documenten%2FWeten%20en%20regelen%2Fvisiedocument%20definitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPublicatiebibliotheekROCFriesePoortal%2FGedeelde%20%20documenten%2FWeten%20en%20regelen&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9yb2NmcC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9QdWJsaWNhdGllYmlibGlvdGhlZWtST0NGcmllc2VQb29ydGFsL0VXaHBteVR3akxaT2poSlhZNTQ0eVBFQi1pbVBBeFlCb2VpRFE1UWUzMnhUd2c_cnRpbWU9QU95bkdxVUIyRWc

ROC Friese Poort, van der Werf, H., & Jansma, L. (2018). Haarverzorging onderwijsconcept. Geraadpleegd van https://teams.microsoft.com/l/file/310cf3ec-6116-4756-98e3-b64f190e3938?tenantId=9213f802-7bee-4ecd-8b7b-44310b156caa&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Frocfp-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fljansma_rocfriesepoort_nl%2FDocuments%2FChatbestanden%20van%20Microsoft%20Teams%2FDocentenhandleiding%20PS%20lj%201%20.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Frocfp-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fljansma_rocfriesepoort_nl&serviceName=p2p&threadId=19:611708ca-f34b-4b0d-a9eb-c7a42e111769_e2ee590b-13fd-4a58-a4bd-96a722650c9a@unq.gbl.spaces&messageId=1607443122287

Rotmans, J. (2017). Omwenteling (1ste editie). Amsterdam, Nederland: de Arbeiderspers.

Rotmans, J. (2020, 31 maart). Professor Jan Rotmans blijft positief: ‘De coronacrisis helpt de wereld te veranderen’. Geraadpleegd op 22 mei 2020, van https://www.eur.nl/nieuws/professor-jan-rotmans-blijft-positief-de-coronacrisis-helpt-de-wereld-te-veranderen

Ruijters, M. C. P., & Simons, R. (2015). Je binnenste buiten (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Amsterdam University Press.

Sariwating, K. (2018, 14 september). OCO. Geraadpleegd op 22 december 2020, van https://www.onderwijsconsument.nl/lesrooster-urennorm-en-onderwijstijd-in-het-mbo/#:~:text=Recht%20op%20onderwijsuren&text=Iedere%20opleiding%20duurt%20minimaal%201.600,de%20leerweg%20die%20je%20volgt

Schleicher, A. (2020). The impact of covid-19 on education. OECD. Geraadpleegd van https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf

Sluijsmans, D. (2020, 25 maart). Toolgericht of doelgericht? Geraadpleegd op 19 januari 2021, van https://www.scienceguide.nl/2020/03/toolgericht-of-doelgericht/

Stichting kwaliteitsnetwerk MBO. (2019). Rapportage instellingsaudit ROC Friese Poort. Geraadpleegd van https://rocfp.sharepoint.com/sites/PublicatiebibliotheekROCFriesePoortal/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPublicatiebibliotheekROCFriesePoortal%2FGedeelde%20%20documenten%2FWeten%20en%20regelen%2F20190617%20Rapportage%20instellingsaudit%20ROC%20Friese%20Poort%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPublicatiebibliotheekROCFriesePoortal%2FGedeelde%20%20documenten%2FWeten%20en%20regelen&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9yb2NmcC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9QdWJsaWNhdGllYmlibGlvdGhlZWtST0NGcmllc2VQb29ydGFsL0VmTmdvNWpDRnc5RWxqLS1ySVZTb2M0QkV0NkVRX0FCcjc1Umx1OEJaLWNDbWc_cnRpbWU9eENtNjl0d0syRWc

van den Berg, D. (2012). Duurzaam innoveren binnen smalle marges. Alphen aan de Rijn, Nederland: Wolters Kluwer.

van Verbeek. (2020, 16 mei). ‘Deze pandemie is een ijkpunt in onze geschiedenis’. Geraadpleegd op 26 mei 2020, van https://www.trouw.nl/wetenschap/deze-pandemie-is-een-ijkpunt-in-onze-geschiedenis~b109419c/

Verbiest, E. (2014). Leren innoveren (2de editie). Antwerpen, België: Maklu, Uitgever.

Vives. (2016, 4 april). Transitiewetenschapper Jan Rotmans: “We zijn de essentie in het onderwijs kwijtgeraakt”. Geraadpleegd op 23 december 2020, van https://vives.nl/edudatabank/transitiewetenschapper-jan-rotmans-we-zijn-de-essentie-in-het-onderwijs-kwijtgeraakt/

Weber, M. (2011). Ontwerpstellingen & ontwerpprincipes. Researchgate, 1. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/publication/259470487_Ontwerpstellingen_en_ontwerpprincipes

Weinstein, Y., Sumeracki, M., & Caviglioli, O. (2018). Understanding How We Learn. Abingdon, Verenigd Koninkrijk: Taylor & Francis.

Wij leren. (2016, 31 oktober). Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les? Geraadpleegd op 21 januari 2021, van https://wij-leren.nl/effect-4cid-model-op-lesuitvoering-docenten-en-kwaliteit-lessen.php

wijleren. (z.d.). Blended Learning. Geraadpleegd op 7 februari 2021, van https://wij-leren.nl/blended-learning.php

Wiss, E. (2020). Socrates op sneakers. Ambo|Anthos , Amsterdam: Ambo/Anthos B.V.

Zouwen, T. (2018). Actieonderzoek doen (1ste editie). Den Haag, Nederland: Boom Lemma.