Het geven van video feedback via Microsoft Teams

Via de opdrachtenfunctie in Microsoft Teams geef je studenten digitaal de mogelijkheden om opdrachten te laten inleveren en van feedback te voorzien. Er zijn veel opties mogelijk: denk aan het maken van een rucric, het uploaden van een quiz, een online instructie en het toevoegen van apps zoals Flipgrid, Nearpod of Edpuzzle. Ook kan je een groepsopdracht maken voor je studenten. Je werkt in groepjes en kan het werk op groepsniveau nakijken. Ik schreef er eerder een artikel over.

De nieuwe mogelijkheden om feedback te geven binnen Microsoft Teams

Waar je voorheen een klein tekstblokje had om feedback te geven, heb je nu de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen. Dit geeft de mogelijkheid om de bijlage van studenten te downloaden zodat je deze vervolgens weer kan uploaden als feedback voor je studenten. Daarnaast zijn er nieuwe opties om rechtstreeks een Word, Excel, PowerPoint of een Whiteboard toe te voegen als feedback voor je studenten. Ideaal om je feedback voor studenten een vaste plaats te geven.

Video

Feedback hoeft natuurlijk niet altijd geschreven feedback te zijn. Het zou ook via audio of video kunnen. En hoe gaaf… binnen Microsoft Teams is het nu mogelijk om videofeedback te geven. Je opent de opdracht van de student en klikt op het geven van videofeedback. Vervolgens wordt je camera gestart en kan je de feedback inspreken voor je student. Check de onderstaande video voor meer uitleg en ga aan de slag met video feedback!