Opbrengsten interview Lisa Jansma

Ontstaan nieuwe concept
In 2018 is de urgentie voor een nieuw opleidingsconcept ontstaan. Studenten volgden voorheen allemaal dezelfde leerroutes. Studenten konden niet versnellen of de uitdaging miste. Het nieuwe concept is ontwikkeld in samenspraak met studenten en een derde partij die begeleidt in het ontwikkelen van onderwijsconcepten. Eigen regie, differentatie, zelfstandigheid en versnellen zijn de uitgangspunten van het nieuwe concept.

Didactische uitgangspunten
Studenten starten met een casus en een bijhorend filmpje. Dit filmpje moet zo betekenisvol en authenthiek mogelijk zijn, zodat studenten direct de praktijksituatie herkennen. De opleiding is ingericht van meer naar minder. Studenten moeten zelfstandiger worden en krijgen daardoor vrijheid in wanneer ze de casus mogen afronden. Aan elke casus zit wel een bepaalde tijdslimiet, maar binnen die limiet heeft elke student keuzevrijheid. Na de uitleg van een casus, vullen studenten het formulier GOALS in. Hier geven ze aan wat ze al weten over het onderwerp, wat ze zouden willen leren en hoe.  Het verschil met voorheen, dat het nu niet gaat om hoe vaak studenten iets doen, maar hoe goed studenten iets doen. De rol van de docent is verandert in de rol van een coach. Belangrijke rollen zijn: durven een stapje terug te doen, niet gelijk een antwoord willen geven, niet direct er boven op zitten, en feedback geven op handelingen en acties tijdens de les. 

 

 

Veranderproces tijdens de ontwikkeling van de nieuwe opleiding
Tijdens de ontwikkeling van de opleiding is bewust aangestuurd op een teamproces, zodat het door het hele team wordt gedragen. Er zijn afspraken gemaakt over wat de verwachting is van docenten. Studenten hebben hierin meegedacht. Deze omslag vraagt om tijd en de docent kan snel terugvallen in oude patronen. Zodra docenten terugvallen in oude patronen wordt er in het team teruggeblikt op de keuzes die ze hebben gemaakt en de vraag gesteld: waarom wil je terug naar het oude? 

Corona Crisis 
De corona crisis heeft een bewustwording in het team los gemaakt dat het geven van ruimte belangrijk is. De ontwikkeling heeft er mede voor gezorgd dat de overgang naar online onderwijs minder moelijk was. Er was ruimte in het onderwijs om andere keuzes te maken. 

Blended Learning 
Studenten komen door het kijken van filmpjes goed voorbereid de les in. Studenten hebben in het begin tijd nodig om ervan bewust te worden dat ze filmpjes kunnen gebruiken ter ondersteuning van het leren. In het begin vonden de studenten de filmpjes te lang. Filmpjes moeten goed het doel laten zien van de casus en niet te lang zijn. Daarnaast is het van belang dat ze aansluiten op het niveau.