Meneer, wanneer krijgen we weer normaal les?

In mijn blogs wil ik jullie meenemen hoe je, je als docent kan ontwikkelen op het gebied van ICT in het onderwijs. In deze blog schrijf ik over mijn eerste ervaringen en leermomenten met Flipping the Classroom. In de voorbereiding op mijn eerste ¨Flipping the Classroom¨ les, heb ik een instructie filmpje gemaakt. Een instructie filmpje kan je maken in PowerPoint in combinatie met Microsoft Stream.

Hoe krijg ik activerende studenten? Deze vraag was voor mij een aanleiding om te experimenteren met Flipping the Classroom. Mijn eerste lessen waren nogal onwennig voor de meeste studenten. De studenten waren gewend om in de passieve houding te zitten en te wachten tot de docent met de les begon. In deze lessenserie wilde ik het omdraaien: de studenten actief, waardoor ik meer kon coachen en bijsturen. Met als einddoel: actievere studenten. In de eerste lessen, vroeg één van mijn studenten: ¨meneer, wanneer krijgen we weer normaal les?¨ Je kan dit zien als iets negatiefs, ik vond dit heel positief. Op dat moment kon ik in discussie, met de student, over hoe je het beste kan leren en hoe je de stof eigen kan maken. Toch zal het niet voor iedereen werken. Er zijn ook studenten die het fijn vinden om eerst uitleg te krijgen en daarna aan de slag te gaan. Dat is ook voor mij het doel van Flipping the Classroom, studenten kunnen kiezen. Ze lezen een boek, bekijken het filmpje, gaan zelf op onderzoek of luisteren nog een keer naar mijn uitleg.

Wat neem ik mee en wat heeft het mij opgeleverd?

Zo´n eerste les was voor mij ook onwennig. Het is best lastig om goede instructievideo´s te maken. Ook moeilijk om jezelf terug te zien, maar tegelijkertijd ook leerzaam. Je krijg direct feedback van je studenten als het filmpje niet inspirerend is. Na het draaien van een eerste ¨Flipping the Classroom¨ lessenserie, was het voor mij tijd om te reflecteren. Wat ging er goed? Wat ga ik de volgende keer anders doen? In de onderstaande punten laat ik zien wat Flipping the Classroom mij heeft opgeleverd en wat ik in de toekomst wil oppakken.

  1. Begin de ¨Flipping the Classroom¨ met het veranderen van de mindset. Zowel bij de studenten, als bij jezelf. Mijn studenten moesten in het begin erg wennen aan de nieuwe opzet van de les. Met name de eigen verantwoordelijkheid die ze hebben voor het eigen maken van de theorie. Studenten keken de instructiefilmpjes, maar maakten geen aantekeningen. Terwijl ze dit in de les wel deden. In het begin zal je hier veel aandacht aan kunnen besteden. Maken ze aantekeningen? Herhalen ze nog een stukje van het filmpje?
  2. Filmpjes kort en inspirerend houden. Het is een valkuil om lange filmpjes te maken, je wil ten slotte alles behandelen in de les. De kracht van Flipping the Classroom is om de studenten zelf actief bezig te laten zijn met de stof.
  3. Bouw toets momenten in voor je klas. Studenten werken met Flipping the Classroom vaak op hun eigen tempo. Het is niet altijd te controleren of studenten ook daadwerkelijk het filmpje kijken. Wat hierbij werkt is om elke les even terug te blikken op de vorige les en dan controleren of iedereen de stof begrijpt. Het voordeel van Office Mix, is dat je ook kunt controleren wat de studenten antwoorden op de vragen tijdens het filmpje. Op die manier kan je het leergedrag van je studenten analyseren.
  4. Het bevordert zelfstandigheid binnen de klas. Dit was mijn doel voordat ik begon met Flipping the Classroom. Studenten zijn nu veel meer bezig met de stof dan voorheen. Ze zijn elk lesuur direct bezig met het toepassen van de theorie. Voorheen deden ze dit thuis en kon je ze hier niet in begeleiden. Nu zie ik wie er bezig zijn met de opdrachten en het allerbelangrijkste: hoe zijn ze bezig met de stof? Voor mij als docent belangrijke informatie. Ik wil weten hoe ze leren.
  5. Er zijn studenten die niet direct de theorie begrijpen na het instructiefilmpje. Het is dan belangrijk om in kaart te brengen wie er behoefte heeft aan extra uitleg. De opbouw van de les zou er dan als volgt uit kunnen zien (in 4 stappen): 1. klassikaal starten met de lesdoelen, 2. instructiefilmpje bekijken, 3. bezig met de opdracht of extra instructie, 4.opdracht bespreken. Op die manier kan je differentiatie binnen de klas bewerkstelligen.
  6. Met Flipping the Classroom heb je meer tijd om tijdens de lesuren aan de relatie met je klas te werken. Je hebt meer tijd om met studenten individueel in gesprek te gaan.

Kortom, Flipping the Classroom werkt fijn, maar je hebt wel even tijd nodig om de mindset bij de studenten om te draaien.