Mentimeter

Mentimeter is een ideale applicatie om interactie binnen je les te stimuleren. Met Mentimeter kan je discussiëren, voorkennis activeren, presentatie´s maken en de geleerde stof laten evalueren. Het leuke aan Mentimeter is dat iedereen direct actief mee doet. Voor het gebruiken van Mentimeter is het belangrijk dat elke student een mobile device tot zijn beschikking heeft. In de tool kan je een vraag stellen, een brainstorm op gang brengen of een quiz houden. Studenten vullen de antwoorden in via de mobile device en vervolgens verschijnen de antwoorden op het Smartboard.