Opbrengsten FP-Design interventies

Tijdens de start met FP-Design zijn er verschillende interventies georganiseerd met FP-Design. Dit met als doel om een innovatiestrategie te ontwerpen, de urgentie van Blended Learning in kaart te brengen en gezamenlijke didactische principes te ontwerpen.  Op deze pagina vind je de belangrijkste inzichten. 

Sessie 1 de urgentie van Blended Learning volgens FP-Design

Succescriteria en randvoorwaarden innovatie Blended Learning 

Door de ervaringen op het gebied van online lesgeven zijn er verwarringen omtrent het begrip Blended Learning. Een tijdige uitleg van de filosofie en het bekendmaken van de mogelijkheden  kan de docent meer inzicht geven in de werkwijze van Blended Learning. Tijd en ruimte, en helder maken dat het om een voorinvestering vraagt zijn hierbij belangrijke succescriteria. Het kan anders een te grote verandering in één keer zijn. Een succesfactor kan zijn team houvast te geven aan hoe ze een scholing omtrent Blended Learning kunnen inrichten. Docenten vallen vaak in oude patronen. Het is gemakkelijk, door ervaring, om terug te vallen op je oude principes van lesgeven. Daarnaast is een gevoel dat docenten zo snel mogelijk van online lesgeven af willen. Het wordt gezien als een noodmaatregel en een noodmaatregel is altijd tijdelijk. 

Om wildgroei van allerlei innovaties te voorkomen is het van belang om een verbindende partij te zijn als FP-Design. De meeste Blended Learning trajecten worden nu ad-hoc ontwikkeld, er is ineens behoefte aan bijvoorbeeld leren op eigen tempo in het volwassenenonderwijs. De ad hoc behoefte is vaak gericht op de inhoud in plaats van op didactische en/of pedagogische inzichten. Het TPACK model is geopperd als model om de balans tussen didactiek, pedagogiek en techniek te stimuleren.

Urgentie

Door niet mee te gaan in de ontwikkelingen omtrent Blended Learning, sluiten opleidingen niet meer aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij: de vraag naar flexibilisering. Er is een behoefte aan een continu scholing, oftewel een leven lang leren. Het werkveld vraagt om veel cursussen, scholen kunnen vaak niet inspelen op die behoefte. Daarnaast zullen studenten overstappen naar concurrerende scholen. Ook is het best gek om studenten traditioneel op te leiden, terwijl de wereld om ons heen volop digitaliseert. 

Didactische inzichten
Blended learning geeft mogelijkheden om flexibel om te gaan met de lesstof. Daarnaast biedt het mogelijkheden om meer differentiatie toe te passen in de lessen, waardoor de  docent in niveauverschillen van studenten kan voorzien. Het geeft overzicht voor docent en mogelijkheden om de lessen te vereenvoudigen. Het werken met eigen leerdoelen, gepersonaliseerd leren en differentiatie worden gestimuleerd door de inzet van digitale didactiek.

Sessie 2 Hoe kunnen we een veranderslag bij docenten creëren? Opbrengsten vanuit FP-Design

Sessie 3 Welke behoefte hebben docenten op het gebied van Blended Learning?