Zet de student in de regie met scrum in de klas

Wanneer is een student succesvol? Stel deze vraag eens aan je studenten en waarschijnlijk krijg je de volgende antwoorden : goed kunnen plannen, sterk in communicatie, overzicht hebben, ondernemend, sterk in samenwerken, goed kunnen leren en actief meedoen in de les. Zomaar een selectie van wat studenten aangeven als het gaat om een succesvolle student. Wat valt je op aan deze antwoorden? Juist, het zijn allemaal skills. Skills die de studenten nodig hebben om succesvol te kunnen zijn en die je niet uit een boek kunt leren. Skills die de studenten nodig hebben om kennis tot zich te nemen. In een tradionele leeromgeving waarbij de docent voornamelijk frontaal lesgeeft, start de les vaak met een klassikale instructie. Studenten wachten tot ze uitleg krijgen over de stof. Kunnen we dit omdraaien? Kan de instructie ook later? Kunnen de studenten eerst zelf op onderzoek uit? Met scrum draai je het leerproces om en zet je de studenten gelijk in de activerende rol. In dit artikel maak je kennis met Scrum in de klas!

Waarom Scrum in de klas?

Scrum wordt veel gebruikt in kleine en zelfsturende teams. Met name in de ICT branche wordt de methode gebruikt vanwege de snelle verandering in technologische ontwikkelingen. Snelle communicatie is hierbij erg belangrijk. Stel je voor dat je als reclamebureau een magazine moet opleveren voor een opdrachtgever. Je gaat samen met de opdrachtgever om tafel en neemt de eisen van de opdrachtgever door. Zodra alles besproken is, bekijk je wat er mogelijk is en maak je een offerte. Na goedkeurig gaat het reclamebureau aan de slag en levert na enige tijd het eindproduct. De opdrachtgever bekijkt het product en is niet tevreden. Wat mist er? Communicatie en samenwerking met de opdrachtgever.
Als we bovenstaande nu eens vergelijken met het onderwijs. Voor het vak economie maakt de docent een lesplanning met duidelijke eindtermen ter voorbereiding op het examen. Vervolgens gaat de docent lesgeven en de studenten verwerken de stof. Een paar weken voor het eindexamen leren de studenten nog even hard en duimen voor een goed cijfer. Resultaat: zes van de tien hebben een goed cijfer behaald. Net zoals het reclamebureau mist er tussentijds inzicht.  Maar wat is er nu daadwerkelijk geleerd? Studenten laten zien dat ze in een paar weken heel veel theorie kunnen stampen? Kunnen ze dit in de praktijk laten zien?
Wat als we bovenstaande niet meer doen, maar veel meer inzetten op tussentijdse oplevermomenten. Oplevermomenten in de vorm van praktijk gestuurde opdrachten waarin studenten mogen samenwerken, fouten maken, zelf op onderzoek gaan, leren communiceren en waarin studenten de vrijheid ervaren om zelf keuzes te maken.  Dit begint met loslaten. Een een middel om dit te doen is Scrum. Door meer te communiceren met je opdrachtgevers (je studenten), zul je ervaren dat je meer inzicht krijgt in hoe je studenten leren. Door tussentijdse feedback momenten kunnen je echte gerichte feedback geven aan je studenten. Feedback waar studenten op dat moment iets aan hebben. Met Scrum knip je de kaders van een vak of een opdracht, in kleine stukjes. Hierdoor ontstaat er aan het eind van de leergang geen piek, maar kan je studenten tijdens het proces voortdurend feedback geven op het leerproces.

Hoe werkt Scrum? En welke stappen zijn er?

Het zal je even tijd kosten om Scrum goed onder de knie te krijgen. Studenten willen direct in actie, zonder goed na te denken over een planning. Geef jezelf en je studenten de tijd om het scrumproces op een goede manier op te pakken. Hierbij is consequent zijn erg belangrijk. De rol van de docent verandert hierbij in een coachende rol. Geef niet gelijk antwoorden, stel vragen en leer dat studenten zelf eerst mogen zoeken. Door constant in de coachende rol te blijven, merk je dat studenten actiever zullen zijn, wat je uiteindelijk meer rust en controle geeft. Om Scrum goed onder de knie te krijgen zal je de stappen van Scrum goed moeten integreren in de klas. Een overzicht:

Product owner
De rol van de docent in het Scrumproces is de product owner. Jij bepaalt en geeft studenten een opdracht met een duidelijk kader. De studenten maken deze opdracht in groepen van max. vier studenten. Per groepje wordt de planning en de voortgang op het scrumboard bijgehouden. In het groepje is één iemand scrummaster. De scrummaster is het aanspreekpunt binnen het team. De product owner is degene die feedback geeft op de tussentijdse producten en uiteindelijk beoordeelt. Het zou ook heel goed kunnen dat de productowner uit het bedrijfsleven komt. Vaak verandert de rol van de docent in een coachende rol.

Product Backlog
De product backlog is de eerste stap in het scrumproces en tevens de eerste kolom op het scrumboard. In de klas werken de verschillende scrumteams aan de opdracht(en). Om duidelijkheid te bieden, geef je als productowener de eisen van de opdracht mee aan de scrumteams. De Scrumteams maken aantekeningen tijdens de instructie van de opdracht of lezen de eisen van de opdracht door. Vervolgens verwerken ze de eisen van de opdracht op de Product Backlog. Aan de hand van de eisen, kunnen de studenten goed nadenken over een planning. In de scrum termen noemen we dit een sprintplanning.

Sprint
Zodra de eisen helder zijn, kunnen de Scrumteams werken aan sprintplanning. Een sprintplanning bestaat uit alle taken ingedeeld op prioriteit en volgorde. Dit zijn alle taken die gedaan moeten worden voor de uiteindelijke sprint – release. Een release is de oplevering van het eind of tussenproduct. Deze oplevering dient te voldoen aan de eerste stap: de product backlog, oftwel de eisen waaraan het product moet voldoen.

To Do, Doing en Done
Naast de kolommen ”backlog en sprint” bestaat het scrumboard uit de kolommen to do, doing en done. Studenten beginnen elke dag met een daily stand up. De scrumteams gaan hierbij met elkaar in overleg over de taakverdeling en de doelen voor de dag. Dit doen ze in een actieve houding en iedereen heeft inbreng. De productowner geeft hierbij feedback op de sprintplanning om de studenten te ondersteunen. Zodra een student start met een taak, plakt de student deze bij doing. Nadat de taak af is wordt het kaartje verschoven richting done. Zodra de gehele sprint af is en opgeleverd, controleert de product owner of de sprint – release voldoet aan de kwaliteitseisen van de opdracht. Als de opdracht niet voldoende is, maken de studenten opnieuw een sprintplanning.

Aan de slag met Scrum

Scrum is een proces. Zoals het op de bovenstaande manier is uitgelegd, zo zal het nooit 100% draaien. Als coach of docent is het belangrijk om voortdurend in te spelen op de situatie en de regie bij de student te laten. Hierbij zal je moeten leren loslaten. Als je niet loslaat, blijft het scrumproces van de docent in plaats van de student. Door als docent voortdurend vragen te blijven stellen in plaats van antwoorden, stimuleer je een activerende rol bij de studenten. Studenten mogen immers ”leren” op school, fouten maken, om daarna goede keuzes te kunnen maken.

Wil je aan de slag met Scrum? Dan is het handig om eerst wat te lezen over Scrum in het onderwijs. Een handige website om te bezoeken is https://scrumatschool.nl/. Daarnaast heeft Patboard hele mooie scrumkoffers die je in het onderwijs of bedrijfsleven kan gebruiken. In de koffer zitten o.a. handige magneetkaartjes die je kunt inzetten voor scrum in de klas. Bezoek de website hier!

Digitaal Scrummen

Scrum kan je natuurlijk ook digitaal inzetten. Kijk hierbij goed naar de middelen die je school tot de beschikking heeft. Het doel van Scrum is en blijft overzicht en eigen regie bij de studenten. Een van de apps die je kunt inzetten is Planner van Microsoft. Binnen de Office 365 tools van Office kan je deze app openen en gebruiken. Het werkt eigenlijk op dezelfde manier als een fysiek scrumboard. Wil je aan de slag met Planner van Microsoft? Neem dan een kijkje op instructiepagina van Docent van Morgen. Je kan ‘m hier vinden!
Mocht je niet de beschikking hebben over Office 365 binnen je school, dan kan je ook gebruik maken van Trello. Trello is een soortgelijke app waarmee je op een eenvoudige manier digitaal kan scrummen. Lees meer info over trello via deze link of bekijk eens de onderstaande video. Heb je iets gehad aan deze tips en wil je ook Scrum gaan inzetten in je klas? Maak dan een leuke foto op Instagram en tag @docentvanmorgen in je foto.