Webinar interactieve tools voor in de klas

Ik gaf wel eens trainingen over het inzetten van digitale didactiek, maar een webinar had ik nog nooit gedaan. Toch wel even een momentje en vreemd. Zittend achter een laptop in m’n studiekamer. Een hele andere vorm van interactie. Normaal kwam iemand binnen, gaven we elkaar een hand, pakte we wat te drinken en hadden we nog even een gesprek. Op afstand is die interactie toch even anders. Waarschijnlijk zal jij dit ook merken in je lessen. Toch is het ook mogelijk om online interactie te hebben met je studenten of cursisten. In het webinar deel ik mijn ervaringen van de afgelopen weken en geef ik uitleg over tools die ik inzet op interactie te stimuleren. Dit zijn tools die ik voor de Corona crisis ook al heb ingezet, want ook in je fysieke lessen kunnen digitale tools een meerwaarde bieden voor je lessen.

In een paar weken tijd hebben we binnen ROC Friese Poort een enorme boost gemaakt ten opzichte van digitale didactiek en het lesgeven op afstand. Om hier op een goede manier vorm aan te geven, konden we met alle i-coaches aansluiten bij online sessie over techtips, tools, Office 365 en het organiseren van digitale didactiek. Nog niet eerder hebben er zoveel sessies plaatsgevonden over (digitaal) onderwijs. In de dialoog met docenten en i-coaches is op te merken dat er ontzettend veel kansen zijn om het onderwijs flexibel en gepersonaliseerd aan te bieden. Studenten bepalen zelf hoe en in welk tempo ze zullen leren. De controle cultuur zoals we die hebben ontworpen in het onderwijs, moesten we abrupt los laten. Kunnen we hiervan leren? Zal digitale didactiek ook na deze crisis een plek krijgen in het onderwijs, in de vorm van Blended Learning? Onderwijs waarbij we wendbaar en flexibel kunnen zijn, waarbij we niet alles van te voren vastleggen, maar studenten een plek geven om zich te ontplooien tot wendbare burgers?

In mijn allereerste webinar ga ik in op het nut van digitale tools in je lessen. Het inzetten van digitale tools doe je niet zomaar. Binnen je lessen zal het namelijk een doel moeten hebben: wat wil je bereiken met het inzetten van de digitale tool? Stel daarom altijd deze vraag: waarom, wanneer en hoe zet ik mijn tool in? In mijn webinar ga ik daar verder op in. Daarnaast zal je merken, dat het leren op afstand, vraagt om een andere soort interactie met je studenten. Een gevaar van leren op afstand kan zijn dat je alleen nog maar aan het ”zenden” bent richting je studenten. Ook bij het leren op afstand zijn er verschillende mogelijkheden om je les interactief te maken. Daarom geef ik in mijn webinar uitleg over verschillende tools die een stimulans gaan geven aan je interactie tijdens de les.

Het webinar is te vinden op de Youtube pagina van Docentvanmorgen. Check ‘m hieronder!